Ayşen Dinç

Seramik

Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Niğde Üni. Eğt. Bil. mezun olduktan sonra MEB. de Eğitimci, yönetici ve uzman olarak görev yaptı.

Yurtdışında ki Türk çocuklarının eğitimi için Almanya da çalışmıştı. Hacettepe Üniversitesi GSF Seramik bölümünü de bitiren sanatçı seramik çalışmalarının yanı sıra farklı hobilerle de uğraşmakta.

Yurtiçi, üç kişisel sergi ve yurtdışı da dahil çok sayıda karma sergi de eserleri sergilenmiştir.

Halen atölyesinde seramik çalışmalarına devam etmektedir.

Eserlerinde Anadolu mitolojisinde yer alan “Zümrüdüanka Kuşu” ve geçmişten günümüze etkileşim oluşturan Anadolu’da ki kültürlerin bize armağan olarak sunduğu kilim desenleri yer almaktadır.

Son zamanlarda çalışmayı tercih ettiği bir başka konu ise “kadın”dır. Formları stilize ederek soyutlamak vazgeçemediği bir unsurdur.

– – –

The artist was born in Ankara.

He completed his primary, middle and high school education here.

Niğ. Uni. EGT. Bil. after graduation, MEB. he has also served as an educator, administrator and expert.

She worked in Germany for the education of Turkish children abroad.

The artist who graduated from the ceramic department of Hacettepe University GSF is also engaged in different hobbies as well as ceramic studies.

She has exhibited his works in several group exhibitions, including three solo exhibitions at home and abroad.

She is currently working on ceramics in his workshop. His works include the “Emerald Bird” in Anatolian mythology and the rug patterns presented to us by cultures in Anatolia that interact from the past to the present.

Another topic she has recently chosen to study is “women.” Abstracting forms by stylizing them is an element she can’t give up.

ARTS-SHOP’TA ESERLERİ

Some of Works

Add Your Comment