Nermin Yokuş İpekçiler

Resim, Heykel

İstanbul’da doğdu.

İşletme alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından insan kaynakları gelişim alanında çalıştı. Sanata olan ilk ilgisi Rodin Müzesi’ndeki Rodin heykellerini gördüğünde başladı, bu kıvılcım ona Mimar Sinan Üniversite’sinde heykel dersleri alması için ilham verdi. 2019 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. Mahir Güven ve Teymur Rzayev resim atölyelerinde çalıştı. 2022 yılında Figüratif Batı Resmi’nde Sessizliğin Estetiği ve Ontolojisi konulu yüksek lisans teziyle Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü’nden yüksek onur derecesi ile mezun oldu.

Çalışmalarında doğa, mitoloji, bilinçaltı, tarih, kimlik gibi temaları referans alarak, zamansızlık hissi uyandıran nesne ve figürlere yer veren sanatçı yaşama dair duygu ve düşüncelerin insanlar üzerindeki etkilerini farklı bir bakış açısı ile sunar. Figüratif tarzdaki resimlerinde renge ve sürprizlere yer verir. Her eserin kendi içinde farklı bir kurgu ve anlatım biçimiyle ele alınması sanatçı için önem taşımaktadır. ‘ Üslup olarak herhangi bir akımın içinde olmayı düşünmem. Farklı resimlerim farklı üsluplarda olabilir. Hatta aynı resim içinde gerçekçi veya soyutlamaya giden alanlar olabilir’.

Sanatçı halen kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmekte ve sanat tarihi ile ilgili makaleler yazmaktadır.

 

Katıldığı Sergiler:

  • 2003 Karma Heykel Sergisi Mimar Sinan Üniversitesi GSF
  • 2019 Karma Resim Sergisi Sunshine Galeri La Vision
  • 2020 Kişisel Resim Sergisi Bendeki Sen Kozyatağı Kültür Merkezi
  • 2021 Karma Resim Sergisi Art Galeri
  • 2022 Kişisel Resim Sergisi Hatırlamayı Hatırlamak NYİ Art Studio
  • 2022 Bodrum Sanat Fuarı Bodrum

Makaleler:

  • Batı Resim Sanatı’nda Çıplaklık Olgusu Kolaj Art, Nisan 2021
  • Boş Kayık Kolaj Art, Ocak 2022
  • Freud’un Tekinsizlik Duygu Teorisinin Sürrealist Sanat Yapıtında Temsili

 

ARTSSHOP’TA ESERLERİ:

Some of Works

Add Your Comment