Artır Basit Müzayede

ARTIR LOGO

Güncel

Eser: –

Açılış Fiyatı:

Kapanış Tarihi: –

Eser Bilgileri:

Sanatçı:

Kalan Süre:

Gün
Saat
Dakika

Verilen Son Teklif:

Teklif Ver

Lütfen teklif vermeden önce okuyunuz.

ARTSHOP / ARTIR olarak, www.arts-shop.site adresinde düzenlediğimiz müzayedelere katılacak olan alıcılar ve satıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

 1. ARTIR’a sadece ARTSGALLERY’de kişisel sergi açmış ve/veya ARTSHOP’a kayıtlı olan sanatçılar eser verebilirler/katılabilirler. ArtsSHOP hizmet şartları Arttır Müzayede için de geçerlidir. 
 2. ARTIR Müzayedeler haftada bir kere, her Pazartesi günü 14.00’de başlar, Cuma akşamı 17.00’de sona erer.
 3. ARTIR Müzayedelere katılabilmek ve teklif vermek sadece yukarıdaki form aracılığıyla mümkündür. Onun dışındaki yöntemlerle teklif artırmak kabul edilmez.
 4. ARTIR Müzayede ekranında yer alan eserlerin tanıtımı için verilen tüm bilgiler sanatçısına aittir. Alıcı tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu kabul ve taahhüt eder. ARTSHOP satılan eserin tekellüfü ile mükellef değildir.
 5. ARTIR müzayede verilen teklifler açıktır. Form üzerinden verilen teklif ArtsSHOP yöneticisine düştükten sonra işlenir ve Verilen Son Teklif olarak ekranda görünür.
 6. ARTIR Müzayedeye çıkarılan eserin bedelinin arttırılmasına muhammen bedelin yüzde yirmi fazlası veya eksiği ile başlanabilir. Sanatçı beklediği fiyatı bulamama durumunda müzayededen çekilebilir.
 7. Satın alınan eserin bedeli banka hesabına havale/eft yoluyla peşin olarak doğrudan SANATÇIYA ödenir. Ödemeler, artırma bitiş tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını ödediği andan itibaren sanatçının ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödeme anından itibaren şehir içi 7 gün, şehir dışı 14 gün içinde eser alıcıya kargo yolu ile gönderilecektir. Kargo şirketi ve bedeli konusu taraflar aralarında anlaşacaklardır.
 8. Sanatçı eseri kargoda zarar görmemesi için gereken tüm önlemleri alarak teslim edecektir. Ancak kargo şirketindeki gecikmelerden ve zararlardan SANATÇI ve ARTSHOP sorumlu tutulamaz.
 9. Online müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin elinden çıkmış olması durumlarında hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden SANATÇIYA aittir. ARSSHOP bu durumdan sorumlu tutulamaz.
 10. Sanatçı müzayedeye koyduğu eserin bilgilerini ve görselini doğru vermekle ve eseri alıcı için elinde hazır bulundurmakla mükelleftir. Bu konuda meydana gelebilecek bir sorundan dolayı sorumluluk doğrudan SANATÇIya aittir. Doğabilecek sorunlardan, gecikmelerden veya zararlardan ARTSSHOP sorumlu tutulamaz.
 11. ARTSSHOP şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin, ARTIR Müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca ARTSSHOP hakkında satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde istenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.
 12. ARTIR Müzayede sadece Türkiye içi satışlara açıktır. Yurtdışına eser gönderilmez.
 13. Artırmada bulunup ARTIR Müzayedeye katılmak demek yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.
 14. Satın alınan tüm eserler için sanatçısı tarafından bir belge tanzim edilir. ARTSSHOP satıcı değil, satıma hizmet eden bir pozisyondadır.
 15. 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca bu kapsamda belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine ARTSONLINE / ARTSHOP’un rücu hakkı saklıdır.
 16. Arttır Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ARTIR Müzayedeye artırmak/pey vermek ‘TEKLİF VER’ butonu ile yapılır. Artırma miktarları aşağıda belirtirmiştir. Buna uygun olmayan artırmalar geçersiz olacaktır. Alıcı verdiği teklif ile kendisini bağlar. Söz konusu eser müzayede bitiş tarihi/saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Daha sonra verilen teklifler geçerli olmaz.

Eser fiyatlarına göre artış miktarları: 

1.000,-TL’ye kadar : 100,-TL

3.000,-TL’ye kadar : 200,-TL

5.000,-TL’ye kadar : 250,-TL

5.000,-TL üstü : 500,-TL